KTFP Archive

THE SEVENTEENTH MARCEL GROSSMANN MEETING (MGXVII), ITALY, JULY 7–12, 2024 

Since 1975, the Marcel Grossmann  Meetings (on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation, and Relativistic Field Theories)  have been organized in order to provide opportunities for discussing recent advances in  gravitation, general relativity, and relativistic field theories, emphasizing mathematical foundations, physical ...Read More

20 godina SEENET-MTP

Povodom jubileja, 20 godina rada Mreže matematičke i torijske fizike za Jugoistočnu Evropu (SEENET-MTP), čija se Kancelarija nalazi i radi u okviru Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Naučno-savetodavni komitet (SAC) Mreže usvojio je izjavu i čestiku rukovodstvu članovima Mreže na rezultatima, na svojoj sednici koja ...Read More

Prof. dr Vladimir Vava Gligorov u poseti Nišu

Prof. dr Vladimir Vava Gligorov (LPNHE/CNRS, Paris, Francuska) posetiće SEENET-MTP kancelariju i Departman za fiziku PMF-a Nišu od 30. oktobra do 3. novembra. Pored konsultacija i istraživačkih aktivnosti tokom svog boravka, biće održano predavanje Dostignuća poslednje decenije i perspektive fizike elementarnih čestica u sredu, ...Read More