Dr Tanja Barudžija u poseti Departmanu za fiziku

Dr Tanja Barudžija, rukovodilac Laboratorije za teorijsku fiziku i fiziku kondenzovane materije na institutu za Nuklearne nauke „Vinča“, posetiće Departman za fiziku PMF-a u Nišu 14. novembra. Prilikom posete biće održano predavanje:

Stanje spinskog stakla kod mangan-dioksida holanditne strukture

Predavanje će biti održano u utorak, 14. novembra 2023. u 13:00 časova u Svečanoj sali, br. 100.

Dr Barudžija će na predavanju takođe predstaviti svoju laboratoriju, kao i mogućnost saradnje sa studentima i saradnicima na PMF-u, i dati kratak pregled materije kojom se ona bavi.