Izložba u organizaciji Departmana

U okviru programa Cultural Collisions Srbija, Departman za fiziku PMF-a u Nišu pokreće akciju izložbenih postavki u niškim gimnazijama. Prva od niza izložbi održaće se u Gimnaziji 9. maj u Nišu, sa svečanim otvaranjem u utorak 31. januara, sa početkom u 13 časova. Na svečanom otvaranju, prof. dr Dragoljub Dimitrijević održaće popularno predavanje Čestice i fizika o fizici čestica visokih energija, kosmologiji i poreklu Svemira.

Postere je dizajnirao Dr. Michael Hoch, rukovodilac projekta Origin-art@CMS i njegovi saradnici iz CERN-a (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), vodeće laboratorije za istraživanje elementarnih čestica i fizike visokih energija, i predstavljaju vizuelne postavke fenomena u ovim oblastima, kao i u oblasti astrofizike i kosmologije. Prikazani efekti i njihov doživljaj i interpretacija se mogu predstaviti kao: čisto naučni, na granici nauke i umetnosti, ili sasvim umetničke i (naučno) fantastične prirode.

Jedan od postera sa izložbe (Autor: Michael Hoch / CERN)

U okviru izložbe biće prikazano 17 postera, čije je štampanje finansirano od strane Austrijskog kulturnog foruma Beograd, Evropskog društva fizičara (EPS – Young Minds sekcija Niš) i Mreža matematičke i teorijske fizike za Jugoistočnu Evropu (SEENET-MTP) – Centar Niš.

Cultural Collision je program multidisciplinarnog karaktera koji prikazuje povezanost nauke i umetnosti i ima cilj da probudi kreativnost i pruži drugačiji pogled na nauku. Zasniva se na jedinstvenoj saradnji naučnika, umetnika, profesora i studenata čiji je rezultat bolje razumevanje nauke, kritičko i kreativno razmišljanje. Ovaj program je nastavak projekta Origin-art@CMS nastao u okviru CMS CERN kolaboracije (SMSCompact Muon Solenoid). Program je uspešno sproveden u Kanadi, Nemačkoj, Švajcarskoj, Austriji, Bosni i Hercegovini i drugim zemljama.

Pored pomenute izložbe u Gimnaziji 9. maj, planirane su izložbe i u ostalim niškim gimnazijama sredinom februara i sredinom marta. Aktivnosti u Nišu povezane su sa sličnim aktivnostima u Beogradu i Novom Sadu, kao deo programa na nivou Srbije.