Početak drugog ciklusa CERN – SEENET-MTP PhD programa

Sa zadovoljstvom obaveštavamo o početku drugog ciklusa CERN – SEENET-MTP PhD programa. odobrio Izveštaj o realizaciji prvog ciklusa zajedničkog SEENET-MTP doktorskog programa (2015 – 2018) je usvojen i direktora CERN-a za istraživanje i računarstvo, E. Elsen obavestio je SEENET-MTP kancelariju da će CERN nastaviti da podržava ovaj programa sa istim iznosom, kao u drugoj polovini prethodnog ciklusa (tj. u 2017. i 2018.).

Takođe je najavljeno jda će ICTP nastaviti da podržava PhD program sa istim iznosom kao i CERN.

Trenutni budžet SEENET-MTP mreže i Programa, uz podršku Evropskog fizičkog društva i lokalnu podršku iorganizatora iz Janjine (Grčka) omogućio je početak drugog ciklusa Školom BS2019 koja se održava od 2. do 8. juna 2019. Godine.