Početak drugog ciklusa CERN – SEENET-MTP PhD programa

Sa zadovoljstvom obaveštavamo o početku drugog ciklusa CERN – SEENET-MTP PhD programa. odobrio Izveštaj o realizaciji prvog ciklusa zajedničkog SEENET-MTP doktorskog programa (2015 – 2018) je usvojen i direktora CERN-a za istraživanje i računarstvo, E. Elsen obavestio je SEENET-MTP kancelariju da će CERN nastaviti da podržava ovaj programa sa istim iznosom, kao u drugoj polovini prethodnog ciklusa (tj. u 2017. i 2018.).

Takođe je najavljeno jda će ICTP nastaviti da podržava PhD program sa istim iznosom kao i CERN.

Trenutni budžet SEENET-MTP mreže i Programa, uz podršku Evropskog fizičkog društva i lokalnu podršku iorganizatora iz Janjine (Grčka) omogućio je početak drugog ciklusa Školom BS2019 koja se održava od 2. do 8. juna 2019. Godine.

This entry was posted in Katedra za teorijsku fiziku. Bookmark the permalink.