Predavanje “Da Jupitera nije bilo, ni nas ne bi bilo!”

četvrtak 18. februara održano je online predavanje

Da Jupitera nije bilo, ni nas ne bi bilo!

predavač je bio prof. dr Dragan Gajić, redovni profesor departmana za fiziku u penziji.

Predavanje je organizovalo Astronomsko društvo “Alfa”, u saradnji sa Departmanom za fiziku, u okviru projekta “Malim koracima ka astronomiji”. Projekat je podržao Centar za promociju nauke.