Predavanje “Glavni izazovi kosmologije u sledećoj deceniji”

U okviru posete Departmana za fiziku i SEENET-MTP Kancelarije, dr Marko Simonović (CERN, Ženeva) održaće predavanje

Glavni izazovi kosmologije u sledećoj deceniji

u četvrtak, 27. decembra u 13h (Svečana sala, br. 100).

Ova poseta realizuje se u okviru Seminara Katedre za teorijsku fiziku i primene i programa SEENET-MTP mreže.

Dr Marko Simonović diplomirao je fiziku na Fizičkom fakultetu u Beogradu (2010), doktorirao na Institutu za napredna istraživanja SISSA u Trstu (2014), a postdoktorske studije obavio u Institutu za napredne studije u Prinstonu. Od 2018. godine, kao prvi fizičar iz Srbije, radi na Departmanu za teorijsku fiziku – CERN, Ženeva.