Prijava za polaganje prijemnog za upis u Odeljenje za fiziku

Svi oni koji žele da se prijave za polaganje prijemnog ispita za upis u I razred odeljelja za talentovane fizičare, talentovane matematičare i bilingvalno odeljenja, kao i odeljenja VII i VIII razreda učenika osnovne škole talentovanih za matematiku to mogu da urade u petak i subotu, 10. i 11. maja, kao i u ponedeljak 13. maja u Gimnaziji “Svetozar Marković” od 9:00 do 14:00.

Za prijavu je potrebno:

  • Overena đačka knjižica sa fotografijom učenika
  • Izvod iz matične knjige rođenih (može kopija)
  • Prijava (dobija se u školi)