Prof. dr Vladimir Vava Gligorov u poseti Nišu

Prof. dr Vladimir Vava Gligorov (LPNHE/CNRS, Paris, Francuska) posetiće SEENET-MTP kancelariju i Departman za fiziku PMF-a Nišu od 30. oktobra do 3. novembra. Pored konsultacija i istraživačkih aktivnosti tokom svog boravka, biće održano predavanje

Dostignuća poslednje decenije i perspektive fizike elementarnih čestica

u sredu, 1. novembra 2023 u 13:00 časova u Svečanoj sali, br. 100.

Vava Gligorov će diskutovati Standardni Model čestica kao našu fundamentalnu teoriju mikroskopskog sveta. Ukazaće na protivrečnosti izmedju Standardnog Modela i teorija makroskopskog sveta. Biće objašnjen rad modernih sudarača čestica i prevazilaženje pomenutih protivrečnosti. Predavanje završava uvodom u fundamentalnu fiziku van Standardog Modela.

Dan ranije prof. Gligorov posetiće Gimnaziju “Svetozar Marković” i održati predavanje “Ptolomejevi naslednici: u potrazi za smislom nerazumno standardnog modela čestica” namenjeno učenicima i profesorima gimnazija.

Ova poseta je deo SEENET-MTP programa i delimično podržana od strane SEENET-MTP centra, Centra za teorijsku fiziku i Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.