Projekat ATMOLCOL odobren za finansiranje u okviru programa PRIZMA

Nastavnici Departmana za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, prof. dr Ivan Mančev, prof. dr Nenad Milojević i doc. dr Danilo Delibašić, učesnici su projekta ATMOLCOL (Atoms and (bio)molecules – dynamics and collisional processes on short time scale), koji je odobren za finansiranje, u okviru programa PRIZMA, na poziv Fonda za nauku Republike Srbije.

Značaj ovog projekta prepoznat je na osnovu kriterijuma zasnivanja na izvrsnim idejama koje u budućnosti mogu da imaju značajan uticaj na razvoj nauke i istraživanja, jasno navedenoj motivaciji za istraživanja u okvirima savremenih trendova razvoja nauke, kao i uključivanju mladih istraživača u naučno-istraživački rad i jačanje profesionalnih kapaciteta istraživača u okviru istraživačkih timova.

Učesnici projekta ATMOLCOL: prof. dr Ivan Mančev, dr Danilo Delibašić, prof. dr Nenad Milojević

Projekat ATMOLCOL jedan je od samo 32 odobrena projekta iz oblasti prirodnih nauka i matematike, od ukupno 195 prijavljenih iz cele zemlje. Projekat ATMOLCOL rangiran je na visokom sedmom mestu.

Rukovodilac projekta je prof. dr Violeta Petrović sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu. Pored pomenute dve institucije, na projektu učestvuju i zaposleni na Institutu za fiziku, Univeziteta u Beogradu.

Nastavnici Departmana za fiziku će se, u okviru ATMOLCOL projekta, baviti istraživanjima u oblasti jon-atomskih sudarnih procesa, sa fokusom na procesu elektronskog zahvata na visokim energijama.