Besplatna pripremna nastava iz fizike za upis na 1. godinu OAS

I ove godine Departman za fiziku PMF-a organizuje besplatnu pripremnu nastavu iz fizike za upis na 1. godinu Osnovnih akademskih studija u školskoj 2023/24. godini.

 • I termin (8. april, 10:00 h; dr Lazar Radenković):
  SI, skalarne i vektorske veličine. Kinematika. Dinamika translatornog kretanja. Dinamika rotacije materijalne tačke. Gravitacija.
 • II termin (22. april, 10:00 h; dr Jelena Delibašić):
  Dinamika rotacionog kretanja. Statika. Zakoni održanja.
 • III termin (13. maj, 10:00 h; dr Vladan Pavlović):
  Molekulsko-kinetička teorija gasova. Termodinamika. Molekulske sile i agregatna stanja. Dinamika fluida.
 • IV termin (20. maj, 10:00 h; dr Željko Mladenović):
  Elektrostatika. Stalna električna struja. Magnetno polje. Elektromagnetna indukcija. Naizmenična električna struja.
 • V termin (27. maj; 10:00 h; Nikola Andrejić):
  Oscilacije.Talasi. Akustika. Elektromagnetni talasi. Optika.
 • VI termin (3. jun; 10:00 h; dr Danilo Delibašić):
  Relativistička fizika. Kvantovanje elektromagnetnog zračenja. Talasna svojstva čestica. Teorije atoma. Nuklearna fizika.

Kontakt za prijave i više informacija nikola.andrejic@pmf.edu.rs.