ICTP iz Trsta pristupio bilateralnom ugovoru o saradnji između CERN i SEENET-MTP mreže

Dugogodišnja saradnja Internacionalnog centra za teorijsku fiziku (Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, ICTP) iz Trsta, koji od 1964 godine radi u okviru Ujedninjenih nacija i UNESCO, i Mreže matematičke i teorijske fizike Jugoistočne Evrope (SEENET-MTP) sa sedištem u Nišu, ojačana je i još jednom formalno potvrđena pristupanjem ICTP bilateralnom Ugovoru o naučnoj i tehničkoj saradnji između Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN, Ženeva) i SEENET-MTP mreže, koja okuplja 24 instituta i univerziteta iz 12 zemalja Jugoistočne Evrope.

Aneks ugovor su potpisali profesor dr Fernando Kevedo, direktor ICTP i dr Dragoljub Dimitrijević, naučni sekretar SEENET-MTP mreže i docent na Prirodno-matematičkom fakuletu, Univerziteta u Nišu, Dokument je potpisan tokom zajedničkog sastanka Naučno-savetodavnog komiteta i Reprezentativnog komiteta SEENET-MTP mreže i konferencije koja je održana u Trstu.

dav

U ime CERN, vodeće naučne institucije u svetu za istraživanje fizike visokih energija, sa sedištem u Ženevi, Aneks trilateralnog sporazuma je potpisao dr Đan Đudiče upravnik Departmana za teorijsku fiziku.

Ovim ugovorom je obezbeđeno dodatno i stalno sufinanasiranje zajedničkog dodatnog programa doktorskoh studija CERN – SEENET-MTP za Jugoistočnu Evropu koji je pokrenut 2015. godine, a čiji je drugi ciklus otpočeo juna 2019. godine u Janjini (Grčka).

U ovom programu je do sada učestvovalo preko 70 doktoranada iz regiona Balkana, Ukrajine i drugih zemalja.