Početak COST akcije CA18108

Polovinom marta počela je sa radom nova COST akcija CA18108 “Quantum gravity phenomenology in the multi-messenger approach”.

Projekat se bavi izučavanjem fenomenologije kvantne gravitacije, efektima na Plankovoj skali, ranim svemirom i kosmološkom inflacijom i, ne manje značajno, prirodom i osobinama tamne materije i tamne energije.

Glavna istraživanja koja se sprovode u okviru ove COST akcije vezana su za nove fenomene tzv. multi-glasnike, posebno detekciju, sadašnju i buduću, različitih čestica (i gravitacionih talasa) koja omogućuje pristup novim informacijama o njihovim izvorima, rasprostranjenosti, gustini i osobinama. Ovo omogućava testiranje fizičkih teorija i modela na energijama koje su znatno iznad onih koje su nam bile dostupne.

Jedno od značajnih pitanja u ovim istraživanjima je pregled multi-glasnika za precizna kosmološka merenja i „sondiranje“ ranog svemira. Otvoreno je pitanje najoptimalnijeg pristupa ispitivanju prirode kosmičke inflacije.

Ova akcija okuplja tim vodećih evropskih stručnjaka iz nekoliko oblasti fizike, posebno astrofizike, kosmologije, fizike čestica i (kvantne) gravitacije.

Sa naše Katedre u realizaciji ove akcije učestvovaće prof. dr Goran Đorđević, prof. dr Ljubiša Nešić, dr Dragoljub Dimitrijević, dr Milan Milošević i Marko Stojanović, kao i dr Marko Dimitrijević (docent na Elektronskom fakultetu i student doktorskih studija u oblasti kosmologije).