Predavanje: “Mars – Mirna planeta boga rata”

četvrtak 11. februara održano je online predavanje

Mars – Mirna planeta boga rata

predavač je bio prof. dr Dragan Gajić, redovni profesor departmana za fiziku u penziji.

Predavanje je organizovalo Astronomsko društvo “Alfa”, u saradnji sa Departmanom za fiziku, u okviru projekta “Malim koracima ka astronomiji”. Projekat je podržao Centar za promociju nauke.