Vesti Archive

CERN Masterclass 2016

U periodu od 11. februara do 23. marta 2015. godine, pod pokroviteljstvom CERN-a i grupe IPPOG (International Particle Physics Outreach Group), održaće se 12. međunarodni program “Masterclasses – Hands on Particle Physics”. U ovom obrazovno-istraživačkom programu će u okviru 200 naučnih institucija aktivno učestvovati ...Read More

Otvorena vrata Fizike (2015/16)

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da Departman za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, počev od aprila 2016. godine, organizuje Dan otvorenih vrata. U okviru Otvorenih vrata, učenicima osnovnih škola, srednjih škola i gimnazija biće predstavljene obrazovne mogućnosti i potencijali Departmana za fiziku, njegovi studijski programi ...Read More

Pripremna nastava za takmičenja iz fizike

Departman za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu organizuje pripremnu nastavu za takmičenja iz fizike za učenike srednjih škola. Pripremna nastava počinje u nedelju, 13. decembra 2015. godine na PMF-u (Višegradska 33). Nastavu će držati nastavnici, saradnici i najbolji studenti Departmana za fiziku PMF-a, od ...Read More

Smotra učeničkih radova iz optike na PMF-u u Nišu

U okviru međunarodnog projekta Global open lab days, Departman za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, u subotu 9. maja 2015. godine organizuje smotru radova iz optike učenikasrednjih škola. Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2015. godinu proglasila Međunarodnom godinom svetlosti i optičkih tehnologija. Predstojeća smotra učeničkih ...Read More

Pripremna nastava

Pripremna nastava iz fizike za upis na osnovne akademske studije fizike: Broj časova: 20 Cena: 5 000 dinara Broj računa: 840-1789666-80, poziv na broj 135 Svrha uplate: Pripremna nastava iz fizike Rok za prijavljivanje: 31. maj 2012. Početak nastave: 6. jun 2012. u 10:00 ...Read More

Zadaci sa prijemnih ispita

Odlučili ste da prihvatite izazov? Pogledajte kako su ranijih godina izgledali zadaci na prijemnom ispitu prethodnih godina: Godina 2011, septembar Godina 2011, jun Godina 2010. Godina 2008. Godina 2007. Godina 2005. Godina 2002. Godina 2000. Godina 1996. Godina 1990. ...Read More